Návody

Uživatelský účet

 • /register vaše_heslo– Slouží k registraci, jen při první návštěvě
 • /login vaše_heslo – Slouží k přihlášení
 • /changepassword staré_heslo nové – Slouží ke změně hesla

Teleport do vašeho domu

 • /home help – Zobrazí všechny příkazy
 • /home set – Nastaví vám teleport do domu na vaši aktuální pozici
 • /home delete – Smaže vám váš teleport do domu
 • /home invite <prezdivka_hrace> – Pozve daného hráče do vašeho domu
 • /home uninvite <prezdivka_hrace> – Zruší pozvání daného hráče do vašeho domu
 • /home list – Zobrazí seznam hráčů, do jejichž domů jste pozvaní

Resky iron blockem

 • Reska je velká 51×51 a každý hráč může mít jen 1 s výjimkou VIP, ti jich mají více.
 • /ps on – Zapne možnost lockovat pozemky iron blockem
 • /ps off – Vypne možnost lockovat pozemky iron blockem
 • /ps allow <přezdívka_hráče> – Povolí danému hráči stavět ve vašem locku
 • /ps remove <přezdívka_hráče> – Zakáže danému hráči stavět ve vašem locku
 • /ps visualize – Ukáže přesnou hranici vašeho locku
 • /ps who – Zobrazí polohu pozemku
 • /ps setname jméno – Nastaví jméno vaěeho pozemku

Zamykání truhel, dveří, pecí, atd.

 • /lock – zamknutí
 • /unlock – odemknutí
 • /cmodify jméno_hráče – povolení přístupu do truhly, dveří, pece, atd.
 • /cinfo – zobrazí info o zabezpečení

Peníze

 • /money – Zobrazí počet vašich peněz
 • /money pay hráč částka – Pošle hráči danou částku peněz